eerlijk en duurzaam

volledig aanpasbaar naar wens

geleverd in 3 weken

World Fair Trade Organization

Wat is de World Fair Trade Organization? 

Voordat we de organisatie uitleggen, is het handig even stil te staan bij de term “Fair Trade” want die kan nog weleens voor verwarring zorgen. 

Er zijn drie verschillende vormen van de term fair trade: “Fairtrade”, “Fair Trade” en “fair trade”. Allemaal komen ze neer op één het hetzelfde, namelijk eerlijke handel. De verschillen zit hem echt in het keurmerk dat erachter zit. “Fairtrade” is van de gelijknamige organisatie Fairtrade. Het keurmerk “Fair Trade” wordt uitgegeven door de World Fair Trade Organization, en “fair trade” is een overkoepelende term om eerlijke handel aan te geven, maar niet specifiek verbonden aan een organisatie. 

Het Fair Trade keurmerk van de World Fair Trade Organization legt de nadruk op sociaal verantwoord ondernemen, maar neemt hierin ook respect voor het milieu en duurzaamheid mee. Voordat bedrijven zich aan kunnen sluiten bij de organisatie, worden ze grondig gecontroleerd en geverifieerd. Daarna worden de lid organisaties elke twee jaar gecontroleerd, zodat WFTO kan garanderen dat hun leden hun regels naleven en respecteren. 

Waar controleert de World Fair Trade Organization op?

Om het Fair Trade keurmerk te krijgen, moet je als bedrijf voldoen aan de “WFTO Guarantee System”. Dit systeem neemt het hele bedrijf onder de loep in plaats van alleen te focussen op het productieproces. Ook beleid en management worden dus gecontroleerd. Deel van het Guarantee systeem zijn de “10 principles of Fair Trade”, die gebaseerd zijn op de International Labour Organisation (ILO) conventies:

Er wordt verwacht dat een lid organisatie…

  • kansen creëert voor economisch benadeelde producenten en werknemers transparant is in en verantwoordelijkheid nemen voor hun beleid
  • met zorg voor het sociale, economische en ecologische welzijn van haar producenten en werknemers handelt
  • haar producten en werknemers een eerlijk loon betaalt
  • kinderarbeid en gedwongen arbeid verbiedt
  • niet discrimineert
  • goede werkomstandigheden garandeert
  • de ontwikkeling van haar producenten en werknemers stimuleert
  • bewustwording voor eerlijke handel promoot en stimuleert
  • het milieu respecteert door zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruik en lokaal te produceren

Waarom is dit keurmerk belangrijk?

Werknemers worden nog te vaak slecht behandeld door hun werknemers. Vooral in onze wereldwijde economie waar Westerse bedrijven hun arbeid uitbesteden naar lagelonenlanden, worden nog te vaak mensenrechten geschonden. De World Fair Trade Organization streeft naar een wereld waar eerlijke handel de standaard wordt, waar werknemers niet worden uitgebuit maar opgebouwd. Dit doen ze door met kleine organisaties samen te werken, goede initiatieven te bundelen, maar ook door grote, bekende bedrijven kennis bewust te maken van Fair Trade alternatieven. 

Voor meer informatie…

Voor meer informatie over de World Fair Trade Organization, neem een kijkje op hun website.

Voor meer informatie over de 10 principles of Fair Trade, klik hier voor hun officiële rapport.