eerlijk en duurzaam

volledig aanpasbaar naar wens

geleverd in 3 weken

The Fair Wear Foundation

Wat is The Fair Wear Foundation?

Een kledingfabriek met veilige werkomstandigheden, waar je als werknemers vrijwillig werkt en minstens het minimumloon verdient. In die fabriek kun je niet zomaar ontslagen worden en heb je recht op een aantal vrije dagen per jaar. Dat klinkt misschien heel logisch, maar toch lijkt dit nog een verre droom voor een groot deel van de kledingsector. The Fair Wear Foundation vindt dat eerlijke kleding de standaard moet zijn en zet zich daarom in om de bedrijfsvoering van kledingfabrieken te veranderen.

The Fair Wear Foundation doet dit op vier manieren: merk evaluaties, fabrieksinspecties, fabriekstrainingen en het opzetten van hulplijnen.

Merk evaluaties

Elk jaar checkt The Fair Wear Foundation de merken die aangesloten zijn bij de organisatie. Ze evalueren hun werkzaamheden, het contact met hun fabrieken en hoe ze eventuele complicaties met hun leveranciers hebben opgelost. De merken laten hun plannen zien voor het komende jaar en FWF kijkt of deze realistisch zijn. 

Fabrieksinspecties

Bij een fabriek inspectie stuurt The Fair Wear Foundation een groep lokale controleurs naar de kledingfabriek. Zij kijken met hun eigen ogen naar de bedrijfsvoering van de fabrieken, spreken met werknemers en doen verschillende gezondheids- en veiligheidscontroles. De controleurs stellen een verslag op van de fabriek en kijken samen met de fabriekshouder naar eventuele verbeteringen en stellen een plan van aanpak op. Later kijkt FWF hoe de fabriek deze plannen heeft doorgevoerd.

Fabriekstrainingen

The Fair Wear Foundation snapt dat regels van buitenaf minder effect hebben dan een veranderende mentaliteit binnen in een organisatie. Daarom organiseert FWF trainingen om communicatie tussen fabrieksmedewerkers en management te bevorderen, en zo fabrieksbeleid van binnenuit te veranderen. 

Hulplijnen

Als laatst helpt The Fair Wear Foundation fabrieksmedewerkers door een platform aan te bieden waar werknemers terecht kunnen met klachten en vragen. Als de rechten van medewerkers worden geschonden of wanneer anderen zien dat dit gebeurt, kunnen werknemers dat doorgeven aan The Fair Wear Foundation. FWF start dan een onderzoek en probeert samen met de fabriek het probleem op te lossen. 

Waar controleert The Fair Wear Foundation op?

The Fair Wear Foundation houdt 8 arbeidsnormen aan. Deze normen zijn in lijn met de International Labour Organisation (ILO) conventies en de VN – universele verklaring van de rechten van de mens.

Op de fabrieksvloer…

  • is de werknemer vrijwillig aan het werk
  • wordt discriminatie niet getolereerd
  • wordt kinderarbeid niet getolereerd
  • is er vrijheid van vereniging
  • krijgt de werknemer voldoende loon om van te kunnen leven
  • werkt de werknemer volgens normale werktijden
  • is de werknemer verzekerd van een wettelijk bindend arbeidscontract
  • zijn er veilige en gezonde werkomstandigheden

Waarom is dit keurmerk belangrijk?

Het is geen geheim dat de kledingindustrie vaak steken laat liggen op het gebied van ethische en eerlijke werkomstandigheden. Er is sprake van kinderarbeid, extreem lage lonen, overuren, onveilige werkomstandigheden en giftige stoffen. Aan de goedkope kleding van fast-fashion ketens hangt vaak een veel hoger prijskaartje. Gelukkig groeit er een markt van eerlijke en ethische kledingmerken. Deze merken respecteren de mensenrechten van hun werknemers en voorzien in veilige werkomstandigheden. The Fair Wear Foundation is een van de keurmerken waaraan je deze merken kunt herkennen.

Voor meer informatie…

Bekijk hier de site van The Fair Wear Foundation voor meer informatie over organisatie

https://www.fairwear.org/

Of bekijk deze video waar de werkzaamheden van The Fair Wear Foundation nog een keertje worden uitgelegd.

The Fair Wear gecertificeerde kleding op Stricters.com 

Alle kleding op stricters.com is Fair Wear gecertificeerd.