eerlijk en duurzaam

volledig aanpasbaar naar wens

geleverd in 3 weken

Forest Stewardship Council (FSC)

Wat is de Forest Stewardship Council (FSC)?

Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer. De organisatie zorgt voor de bescherming van wereldwijde bossen en staat garant voor een gezonde leefomgeving voor de mensen en dieren die daar wonen. FSC gecertificeerd hout en papier is afkomstig uit FSC beschermde bossen. Wanneer je een FSC gecertificeerd product koopt weet je dus zeker dat het hout is gewonnen uit een gebied waar verantwoord wordt omgegaan met bomenkap. Toch gaat FSC verder dan alleen bosbeheer: de rest van de handelsketen moet ook voldoen aan de richtlijnen van het certificaat.

Waar controleert FSC op?

Onder “verantwoord bosbeheer” rekent FSC veel verschillende dingen. Zo moet onder andere de biodiversiteit van het gebied worden beschermd, waterlopen worden behouden, en mensenrechten moeten worden gehandhaafd: de veiligheid van bosarbeiders en inwonenden staat voorop. 

Waarom is dit keurmerk belangrijk?

Steeds meer bos verdwijnt, per minuut komt dit neer op zo’n 36 voetbalvelden aan bos dat voor andere doeleinden wordt gebruikt! Het kappen van bossen is enerzijds voor onze groeiende vraag naar hout, maar anderzijds om ruimte te maken voor andere industrieën zoals soja- of palmolie plantages en mijnbouw. Als we op deze manier door zouden gaan, zonder zorg te dragen voor onze oerwouden en bossen, zouden we langzamerhand geen bos meer overhouden. Dat zou het uitsterven van verschillende diersoorten tot gevolg hebben, mensen zouden hun leefgebied uit worden gejaagd en zou minder schone lucht betekenen. FSC zet zich dus in om ons bos te beschermen! Door toe te zien op het kappen van bos, nieuw bos aan te leggen en mensen die afhankelijk zijn van het bos te beschermen draagt de organisatie bij aan duurzaam en verantwoordelijk bosbeheer. Alles zodat wij ook op lange termijn genoeg hout tot onze beschikking hebben! 

Voor meer informatie…

Voor meer informatie, neem een kijkje op de officiële website van Forest Stewardship Council.