eerlijk en duurzaam

volledig aanpasbaar naar wens

geleverd in 3 weken

Fairtrade

Wat is Fairtrade? 

Het Fairtrade certificaat is alom bekend in de wereld van ethische productie! Dit komt misschien door de naam van het merk die de spijker gelijk op de kop slaat, namelijk: “eerlijke handel”. Toch kan de naam ook wat verwarrend zijn, want niet alles wat wordt aangeduid als “fair trade” of “Fair Trade” is van Fairtrade. Snap jij het nog?  

Fairtrade is de naam van een wereldwijde organisatie die zich inzet voor eerlijke behandeling van iedereen in de productieketen. Deze organisatie heeft ook een keurmerk en dat is degene die we in dit artikel behandelen. Daarnaast is er ook het “Fair Trade” keurmerk, die wordt uitgegeven door de <World Fair Trade Organization>. Dit is een andere organisatie, maar het uitgangspunt is hetzelfde. Een bedrijf krijgt het certificaat wanneer ze eerlijk produceren volgens hun richtlijnen. Ten slotte kennen we de term “fair trade”, dit is de overkoepelende term voor alle producten die voortkomen uit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, de verschillende labels kun je herkennen aan kleine verschillen in spaties en hoofdletters. Hoewel de verschillen klein zijn, zijn ze niet onbelangrijk: ze maken namelijk dat verschillende fair trade claims verschillende betekenissen hebben. Alle producten van Fairtrade zijn bijvoorbeeld “fairly traded”, maar niet elk fairly traded product mag het keurmerk Fairtrade dragen. Daar gelden namelijk specifieke regels voor. 

Fairtrade zet zichzelf apart van andere eerlijke keurmerken door niet alleen het minimumloon te eisen voor werknemers, maar ook extra inkomsten realiseert voor investeringen in lokale gemeenschappen. Hoewel het keurmerk vooral actief is in de voedingssector, is Fairtrade ook actief in de kledingindustrie. Ze maken specifiek verandering in de katoenproductie, maar ook andere textielen komen aan bod in hun richtlijnen. Daarnaast hebben ze een reglement opgesteld voor werknemers in de confectie-industrie: de mensen die onze kleren naaien. 

Waar controleert Fairtrade op?

Fairtrade is een grote organisatie, met verschillende protocollen voor de verschillende terreinen waar ze actief zijn. Voor de kledingindustrie heeft de organisatie de Fairtrade Textile Standard opgezet. Deze standaard bevat zowel regels voor duurzaam als sociaal ondernemen. De criteria zijn te volgende:

Duurzaam ondernemen:

  • Het verminderen van negatieve impact op het milieu door gebruik van chemicaliën te verminderen en controleren
  • De standaard bevat een lijst van verboden materialen en stoffen. Deze stoffen zijn bewezen giftig, en vormen een gevaar voor de gezondheid. 

Sociaal ondernemen

  • Werknemers hebben recht op minstens het minimumloon
  • Werknemers hebben het recht op werkzekerheid en moeten daarin ondersteund worden
  • Gezondheid en veiligheid moet worden gewaarborgd op de werkvloer
  • Werknemers hebben recht op normale werktijden, geen overmatig overwerk en een contract
  • Werknemers hebben recht om klachten in te kunnen dienen, en moeten ondersteund worden in dat proces
  • Werknemers moeten weten wat hun rechten zijn en hier training over ontvangen
  • Jonge werknemers moeten ondersteund worden door middel van speciale programma’s

Waarom is dit keurmerk belangrijk?

Fairtrade is veel meer dan alleen een certificatie. De organisatie achter het keurmerk zorgt er niet alleen voor dat de bedrijven veranderen, maar investeert ook direct in de levens van werknemers. Zo garandeert het keurmerk een eerlijk loon voor al haar boeren en werknemers met behulp van hun Fairtrade Premium fonds. Ze streven naar een eerlijke wereld, waar duurzaam een ethisch productie de standaard wordt. Tegelijkertijd willen ze lokale boeren en kledingmakers op zo’n manier ondersteunen dat zij ook een waardig leven kunnen leven, waar ze niet afhankelijk zijn van grote fabrieken en voldoende in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Voor meer informatie…

Voor meer informatie over wat de Nederlandse tak van Fairtrade doet, bekijk hun website hier: https://www.fairtradenederland.nl/

Voor meer informatie over de overkoepelende Fairtrade organisatie, bekijk hun website hier: https://www.fairtrade.net