eerlijk en duurzaam

volledig aanpasbaar naar wens

geleverd in 3 weken

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Wat is de Business Social Compliance Initiative (BSCI)? 

BSCI is een initiatief vanuit Europese bedrijven die streven naar betere werkomstandigheden. Wat belangrijk is om te weten: BSCI is géén certificaat, wat betekent dat de organisatie dus geen garantie biedt in hoeverre leden zich houden aan de criteria. Wel laat het zien waar de aangesloten bedrijven heen willen: een eerlijke arbeidsmarkt waar werknemers met respect worden behandeld. Het initiatief biedt een gemeenschappelijke gedragscode en stappenplan voor een beter productieproces.

In eerste instantie was BSCI alleen gericht op de textielindustrie, maar inmiddels r andere consumentenproducten. Daarnaast kunnen tegenwoordig ook agrarische ondernemingen zich aansluiten bij het initiatief, zodat niet alleen de eindbewerking gecontroleerd kan worden, maar ook de primaire productie. 

Het BSCI biedt workshops voor bedrijven en hun leveranciers om verbeteringen te realiseren. Daarnaast faciliteren ze gesprek met de stakeholders van bedrijven, zoals overheden en vakbonden. Ook coördineert het netwerk onafhankelijke inspecties in fabrieken en landbouwbedrijven en stimuleren ze ondernemingen hun bedrijfsvoering te verbeteren.

Waar controleert BSCI op?

In hun gedragscode vraagt het BSCI het volgende van hun bedrijven:

 • Maatschappelijk verantwoord beleid
 • Vrijheid van vereniging
 • Normale werktijden
 • Geen discriminatie
 • Geen kinderarbeid
 • Geen dwangarbeid
 • Uitbetalen van minstens het minimumloon
 • Speciale bescherming van jonge werknemers
 • Een veilige werkvloer
 • Milieubewust ondernemen
 • Geen onzekere werkgelegenheid

Waarom is dit keurmerk belangrijk?

Mensenrechten worden nog te vaak geschonden, óók op de werkvloer. Het bedrijvennetwerk BSCI vraagt aandacht voor deze problemen en biedt handvatten om dit op te lossen. BSCI wijst werknemers op hun rechten en wat ze mogen vragen van hun werkgevers. Het initiatief heeft als streven om bewustwording te creëren onder managementteams. Men moet weten van de soms erbarmelijke werkomstandigheden onder fabrieksmedewerkers en stappen in de andere richting zetten. BSCI lobbyt voor een transparante productieketen, waar veilige en humane arbeidsomstandigheden de standaard zijn.  

Voor meer informatie…

Wil je meer weten over het BSCI? Kijk eens op deze pagina van www.goedewaar.nl.

Of leer meer over het bedrijvennetwerk via deze video:

Kleding van BSCI-aangesloten merken op Stricters.com 

Per merk is aangegeven of deze BSCI gecertificeerd is. Dit is te zien via de tabs bij producten.